Persbericht in De Zuidoosthoeker

Ook De Zuidoosthoeker, een huis-aan-huis blad in het zuidoosten van Drenthe werd aandacht besteed aan Eko-Tours en onze elektrische Eko-Explorers. Zoals genoemd mogen deze op paden rijden waar anderen niet kunnen komen. Dit dank zij een samenwerking tussen Eko-Tours en het Staatsbosbeheer.