De Eko-Rocks©

Onze Eko-Rocksr© is een 100% elektrische 45-km auto van Opel. Deze uitvoering biedt plaats aan 2 personen die naast elkaar zitten.  Het voertuig is een ‘normale’ elektrische auto en officieel toegelaten om op de openbare weg te rijden, op alle wegen behalve autowegen en autosnelwegen.

Iedereen vanaf 21 jaar en in het bezit is van een geldig rijbewijs (minimaal B) en voldoende ervaring heeft mag in onze Eko-Rocks rijden.  De auto  rijdt maximaal 45 km/uur. De route die we hebben uitgezet gaat uit van  voornamelijk ‘secundaire’ verharde wegen in en tussen dorpjes.

Bij de start van een tour volgt een uitleg over de bijzonderheden van het voertuig en de spelregels voor deelname.

Verzekering, risico en borg

De voertuigen zijn WA verzekerd. De deelnemers dragen zelf het risico op schade aan ons voertuig door eigen schuld tijdens een rit.  De deelnemer verklaart zich akkoord met dit risico en staat garant voor de eventuele kosten van door hem of haar veroorzaakte schades.

Bij de start van de tour tekenen alle deelnemers die zelf willen rijden een verklaring en laten deelnemers hun geldige (B)rijbewijs zien.

Voor de Eko-Rocks© is een inzittendenverzekering afgesloten voor de deelnemers. De beide zitplaatsen zijn uitgerust met gordels en het dragen ervan op de openbare weg is verplicht voor de deelnemers.

Bij de reservering van de tour wordt een borg in rekening gebracht van € 200,00 per voertuig.