De Eko-Explorer©

Onze Eko-explorer© is een 100% elektrische terreinauto. Een Nederlands product en het wordt in deze uitvoering exclusief geproduceerd voor Eko-tours. Er is een 2-persoons uitvoering waarin de gids rijdt, met ruimte voor nog een deelnemer. Ook kan bij sommige excursies de extra gids, bijvoorbeeld de boswachter hierin meerijden.

De grote 4- tot 6-persoons uitvoering heeft 6 gordels en is geschikt voor 6 personen; 4 volwassenen zitten hierin ruim, met kinderen erbij kunnen er gemakkelijk 6 personen mee. Het voertuig is officieel toegelaten om op de openbare weg te rijden.

Iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs (minimaal B) en voldoende ervaring heeft mag in onze Eko-Explorers rijden.  De Eko-Explorer rijdt maximaal 40 km/uur om op de stukjes via openbare weg goed mee te kunnen met het verkeer, maar in de bossen rijden we ca. 20 km/uur om optimaal van de natuur te genieten. Bij de start van een excursie volgt een uitleg over de bijzonderheden van het voertuig en de spelregels voor deelname.

Verzekering voertuigen en risico

De voertuigen zijn WA verzekerd. De deelnemers dragen zelf het risico op schade door eigen schuld tijdens een rit.  De deelnemer verklaart zich akkoord met dit risico en staat garant voor de eventuele kosten van door hem of haar veroorzaakte schades.
Bij de start van de tour tekenen alle deelnemers die zelf willen rijden een verklaring en laten deelnemers hun geldige (B)rijbewijs zien.

Voor de Eko-explorer© is een inzittendenverzekering afgesloten voor alle 2 of 6 zitplaatsen per voertuig. De zitplaatsen zijn uitgerust met gordels en het dragen ervan op de openbare weg is verplicht voor de deelnemers.
De snelheid waarmee we rijden is in het bos max. 15 km/uur en op de openbare weg ca. 40 km/uur. We rijden zo min mogelijk op de openbare weg en zoveel mogelijk op zandpaden en kleinere wegen.