De Eko-Cruiser©

De Eko-Cruiser© is een 100% elektrische step – één van de weinige steps voor volwassenen die zijn goedgekeurd om op de weg te mogen rijden.

Met een Eko-Cruiser mag je rijden op de verplichte en niet-verplichte fietspaden en als er geen fietspad is, mag je op de openbare weg.

Je mag niet rijden op een voetpad, of wegen waarvoor een hogere snelheid geldt (zoals snelwegen). Maar dat laatste lijkt vrij logisch.

Eko-Tours stippelt een excursie voor je uit die je langs de mooiste plekjes voert, en waarbij je op fietspaden of andere wegen rijdt waar dat ook mag.

De accu van de Eko-Cruiser heeft een bereik waarmee de excursie ook kunt uitrijden, als je je houdt aan de voorgeschreven route.

Verzekering, risico en borg

De Eko-Cruisers zijn WA verzekerd. De deelnemers dragen zelf het risico op schade door eigen schuld tijdens een rit.  De deelnemer verklaart zich akkoord met dit risico en staat garant voor de eventuele kosten van door hem of haar veroorzaakte schades. Bij de start van de tour tekenen alle deelnemers op de Eko-Cruiser gaan  rijden een overeenkomst.

Bij de reservering van de tour wordt een borg in rekening gebracht van € 50,00 per voertuig.

Eko-Cruiser - voor wie geschikt ?

In principe kan iedereen vanaf 16 jaar op de Eko-Cruiser een tour meemaken. Een rijbewijs is niet verplicht. Natuurlijk moet je je wel houden aan de verkeersregels.

Bij de start van een excursie volgt een uitleg over de bijzonderheden van de Eko-Cruiser en de regels voor deelname.